Cúng dường như thế nào cho đúng?

Cụ bà Nguyễn Thị Phương Thanh, sanh 1935 tại Tp. Huế, cư ngụ tại Thủ đô Tokyo, nước Nhật, hỏi: 

Chúng tôi thường tổ chức cúng trai Tăng, những vị nào tu tốt chúng tôi cúng nhiều, còn những vị tu không tốt chúng tôi cúng ít, cúng dường như vậy có được không?

Trưởng ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu trả lời:

Về cúng dường cho những vị tu hành. Đức Phật có dạy rõ ràng như sau:

1- Cúng dường có công đức: Cúng tài hay vật mà giúp người khác nhận ra tánh Phật thanh tịnh của chính người đó, là người cúng đó có công đức.

2- Cùng duờng có phước đức: Cúng tài hay vật mà giúp người khác được an vui là người cúng có phước đức.

Còn bà cúng dường mà phân biệt, phước đức này đưa bà đến nơi có cao có thấp theo luật Nhân quả nơi Thế giới Vật lý này.

~ Trích sách ” Đức Phật Dạy Tu Thiền Tông ” – soạn giả Nguyễn Nhân

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *