CÔNG THỨC TU THANH TỊNH THIỀN ( TUYỆT MẬT)

Người muốn tu Thanh tịnh thiền và biết công thức giải thoát thì phải hiểu căn bản như sau:

1- Trong tánh Phật có cái Ý và 4 thứ: Thấy, Nghe, Nói và Biết, tất cả đều là thanh tịnh, do điện từ Quang bao bọc thành một khối rất nhỏ, khối này gọi là “Phật tánh”.

Phật tánh này, nhìn vào Thế giới loài Người thấy lạ, nên tìm đường vào xem thử. Khi di chuyển vòng quanh thế giới loài Người, thấy có cái cửa. Phật tánh vừa đến trước cửa này, bất ngờ Phật tánh bị hút vào và bị rơi vào Thế giới loài Người. Cửa này gọi là “Cửa Hải Triều Âm”, có 2 nhiệm vụ:

A- Chuyên hút Phật tánh từ Bể tánh thanh tịnh Phật tánh vào Thế giới loài Người.

B- Chuyên hút các Trung Ấm Thân, bị luân hồi trong các cõi trở lại Thế giới loài Người để luân chuyển đi trong Lục đạo luân hồi.

Khi Phật tánh bị hút vào Thế giới loài Người, cứ quanh quẩn nơi thế giới này hoài. Sau cùng, gặp một đôi Nam Nữ đang giao hợp. Phật tánh mới đến gần nhìn, bất ngờ bị sức hút điện từ Âm Dương của đôi Nam Nữ này, hút Phật tánh vào đường tối đen và đưa vào tử cung của người Nữ ngủ suốt 9 tháng 10 ngày. Sau đó, Phật tánh bị dính vào thai nhi. Khi thai nhi được sinh ra thành 1 đứa trẻ, dần dần được thành là một con người. Phật tánh bị dính vào da thịt của con người. Con người có cái tánh gọi là “Tánh người”. Tánh người có cái vỏ bọ cấu tạo bằng điện từ Âm Dương, bao bọ toàn thân của con người lại. Tánh của con người có đến 16 thứ: Thọ, Tưởng, Hành, Thức, Tài, Sắc, Danh, Thực, Thùy, Tham, Sân, Si, Mạn, Nghi, Ác, Kiến.

2- Thế giới loài Người, là Trung tâm vận hành luân hồi có 2 cửa như sau:

A- Cửa Hải Triều Âm: Nhiệm vụ như đã trình bày ở trên.

B- Cửa Hải Triều Dương: Chỉ có một nhiệm vụ là đẩy Phật tánh thoát ra ngoài “Trung tâm vận hành Nhân quả Luân hồi”, để trở về Bể tánh thanh tịnh Phật tánh.

Trên đây là 2 cửa của Trung tâm vận hành Nhân quả Luân hồi nơi Thế giới này.

Ở đây, ai muốn thoát ra ngoài Trung tâm vận hành Nhân quả Luân hồi thì phải hiểu rõ 4 phần như sau:

Phần một: Phải biết và thực hiện 3 phần: Thanh tịnh, Rỗng lặng, Hằng tri.

A- Thanh tịnh: Tức không suy nghĩ, có công dụng như sau: Khi suy nghĩ thì chông gai của suy nghĩ nhô lên, nên dòng quét của điện từ Âm Dương kéo cái suy nghĩ của mình suy nghĩ đến chỗ mình suy nghĩ, đây là nguyên nhân bị luân hồi. Nếu tập cho tâm được hằng thanh tịnh, thì dòng luân hồi không có gì để nó quét đi, nên không bị luân hồi.

B- Rỗng lặng: Tức tập cho thân và tâm được ở trạng thái không trọng lượng, nên sức hút của điện từ Âm Dương không hút được. Nhờ vậy, thân tâm được lần lần trôi từ từ vào Trung tâm vận hành Nhân quả Luân hồi. Khi thân tâm vào đúng trục Trung tâm vận hành Nhân quả Luân hồi rồi, thì không bị dòng quét của điện từ Âm Dương nữa. Ai tập được như vậy, thì thân tâm của mình tự nhiên như không có.

Vì sao có trạng thái này?

Vì khi thân tâm được vào Trung tâm vận hành Nhân quả Luân hồi rồi. Nó ở trong trạng thái không bị hút của Vật lý Âm Dương, nên thân tâm tự nhiên nghe như không trọng lượng. Vị nào tu tập được đến phần thứ hai này, gọi là đạt được “ Bí mật Thanh tịnh thiền”.

C- Hằng Tri: Khi tu tập thành tựu 2 phần nói trên, mà tâm lúc nào cũng Hằng tri; nhờ cái hằng Tri này, mới biết được 4 phần:

1- Biết Phật tánh của mình không dính với vọng tưởng của tánh người.
2- Biết thân tâm mình không bị sức hút của điện từ Âm Dương.
3- Biết mình đang ở Trung tâm vận hành Nhân quả Luân hồi.
4- Mình nhìn thấy được “Của Hải Triều Dương”, là cửa trở về Phật giới.
Người tu Thanh tịnh thiền đạt được 4 phần nói trên, chỉ mới được “Tự tại” thôi, chứ giải thoát thì hoàn toàn chưa được.

Vì sao vậy?

Vì còn thiếu phương tiện để thoát ra ngoài Trung tâm vận hành Nhân quả Luân hồi.
Phương tiện ấy là gì?

Chính là công đức.

Nói như người Thế gian này, thì công đức giống như vàng hay tiền vậy.
Ví dụ: Mình chuẩn bị hết các phần để đi đâu đó, nhưng vì còn thiếu tiền nên không đi được.

Vì vậy, người muốn thoát ra ngoài trung tâm vận hành Nhân quả Luân hồi, thì phải có công đức ít hay nhiều.

Phần 2: Tạo công đức và công dụng của nó

Vị nào muốn tạo ra công đức thì phải biết 4 việc như sau:

1- Giúp cho người khác biết được pháp môn Thanh tịnh thiền này, mà người đó phải thực hiện được thành công, thì mình mới có công đức.
2- Số công đức mà mình đã tạo ra đó, nó được lưu giữ trong vỏ bọc của tánh Phật.
3- Công đức là loại cực Dương và rất nặng.
4- Tánh Phật của mỗi người hiện đang bị vỏ bọc tánh Người giam giữ ở trong đó. Vì tánh Người nó là cực Âm và liên tục co bóp theo chu kỳ của điện từ Âm Dương. Nghe và biết rõ nhất là co bóp nhịp của quả tim.

Quả tim có 2 nhiệm vụ:
A- Cho máu tuần hoàn khắp châu thân, để nuôi sống thân Tứ đại này.
B- Để cho 16 thứ trong tánh Người luôn hoạt động. Nhờ 16 thứ của tánh Người liên tục hoạt động nên mới sinh ra 8 muôn 4 ngàn cái bong bóng ảo giác, để cho tánh Phật không còn Thấy, Nghe, Nói và Biết thanh tịnh nữa.

Nhờ cái ảo giác này mà con người sử dụng cái Tưởng mới có hiệu quả như:
Tưởng: Ông này Bà kia làm ra Vũ trụ, loài Người và vạn vật.
Tưởng: Cầu lạy ai đó, họ đổ Phước vào đầu mình!
Tưởng: Cầu xin ai đó, họ đem mình đến nơi nào đó để hưởng sung sướng.
Tưởng: Dụng công ngồi Thiền cho thật niêm mật sẽ được giác ngộ và giải thoát.

• Cũng vì cái Tưởng này, mà nó dẫn Phật tánh đi khắp trong 6 nẻo luân hồi không ngày cùng.
• Cũng vì cái Tưởng này, mà Người khôn lanh bịa ra không biết bao nhiêu chuyện để lừa những người ngu khờ dại dột, để họ ngồi trong mát mà hưởng bát vàng.

Phần ba: Mục đích của người tu theo pháp môn Thanh tịnh thiền là không dính với cái Tưởng của tánh Người. Đồng nghĩa, tánh Người có Tưởng tượng ra bao nhiêu kệ nó, mình đừng chạy theo cái Tưởng là đủ.

Xin nhấn mạnh cái Tưởng này:
– Cái Tưởng là của Tánh Người
– Tưởng tượng muôn đều không dính là an
– Theo Tưởng là phải gian nan
– Không theo vọng Tưởng về sang quê mình.

Phần bốn: Tánh Phật được tự do thoát ra ngoài Trung tâm vận hành Nhân quả Luân hồi để trở về Bể tánh thanh tịnh Phật tánh.

Đây là công thức tuyệt mật mà từ trước đến nay, chưa dạy chỗ đông người.

Người đã tạo ra được công đức thật nhiều hoặc vô lượng rồi, mà thực hành đúng pháp môn Thanh tịnh thiền. Khi người đó hết tuổi thọ, tự mình đến của Hải Triều Dương, vừa đến, của này tự động mở ra và đẩy vỏ bọc tánh Phật và khối công đức của người này vào Bể tánh thanh tịnh.

Khi vỏ bọc tánh Phật và khối công đức vừa qua cửa Hải Triều Dương, ánh sáng điện từ Quang chiếu vào vỏ bọc tánh Phật và khối công đức. Tức khắc, khối công đức liền định hình là 1 “Ngôi nhà Pháp thân Thanh tịnh”. Cũng từ trong Ngôi nhà Pháp thân Thanh tịnh này, khối công đức ấy hình thành ra 1 “Kim Thân Phật”. Tánh Phật ẩn vào Kim Thân Phật này, tức khắc 1 vị Phật được “sinh ra”.

Một vị Phật được sinh ra, việc làm của vị Phật có 5 nơi tùy theo số công đức của vị Phật ấy, như:

1- Vị Phật có công đức vô lượng, thì được phân thân đến bất cứ đâu trong Càn khôn Vũ trụ, thấy người nào muốn giải thoát, giúp họ.

2- Vị Phật có công đức thật nhiều, thì được phân thân đến 1 vùng Tam Thiên Đại thiên Thế giới, thấy người nào muốn giải thoát, giúp họ.

3- Vị Phật có công đức vừa, thì được phân thân đến 1 vùng Trung thiên Thế giới, thấy người nào muốn giải thoát, giúp họ.

4- Vị Phật có công đức nhỏ, thì phân thân đến 1 vùng Tiểu thiên Thế giới, thấy người nào muốn giải thoát, giúp họ.

5- Vị Phật có công đức thật ít, chỉ được phân thân đến Thế giới, mà trước kia vị Phật đó sinh sống, thấy người nào muốn giải thoát, giúp họ.

Đức Phật dạy thêm:

Vị Phật có công đức thật ít, tự mình không vượt cửa Hải Triều Dương được, thì trong Bể tánh thanh tịnh có vị Phật đến của Hải Triều Dương trợ giúp người này vượt qua cửa Hải Triều Dương.

~ Sách: “ Đức Phật Dạy Tu Thiền Tông” – soạn giả Nguyễn Nhân.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *