CON NGƯỜI CHẾT SẼ ĐI VỀ ĐÂU – LÀM SAO ĐỂ BIẾT?

TRƯỚC KHI CON NGƯỜI QUA ĐỜI, NHÌN NHƯ THẾ NÀO ĐỂ BIẾT HỌ ĐI ĐÂU TRONG  DÒNG TỘC CỦA HỌ???

ÔNG CƯ SỸ LỄ THÀNH TRANG: Từ chỗ ngồi đứng dậy, ra trước Đức Phật, quì gối, chắp tay trình thưa hỏi Đức Phật:

– Kính bạch Đức Thế Tôn: Đức Thế Tôn thường dạy chúng con:

– Muốn biết đời trước của mình như thế nào, hãy nhìn đời sống hiện tại của mình là biết.

– Muốn biết đời sống tương lai của mình ra sao, thì hãy nhìn đời sống hiện tại của mình làm thì sẽ biết.

Đó là căn bản mà Đức Thế Tôn dạy chúng con luân hồi hưởng phúc và trả Nhân quả xấu. Nhưng hầu hết những người hiện nay, đại đa số người cứ sống quanh quẩn trong dòng tộc của họ, chúng con muốn biết số người này, trước khi họ qua đời, nhìn như thế nào để biết họ đi đâu trong dòng tộc của họ, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con.

Đức Phật dạy ông Cư sỹ Lễ Thành Trang:

– Này ông Lễ Thành Trang: Phần này các ông sử dụng Nhục nhãn của con người để biết thì rất khó biết lắm. Như Lai chỉ dạy ông căn bản dễ nhận ra khi người đó hết duyên  sống, sẽ biết họ sanh đâu trong dòng tộc của họ:

– Khi người sắp mất ông quan sát có 2 phần căn bản:

1- Khi họ sắp mất mà còn tỉnh táo, thương nhánh nào nhất, chắc chắn họ sẽ đầu thai vào nhánh của người này. Ông hãy quan sát kỹ như sau: Trong vòng từ 1 đến 3 năm, mà nhánh người này có người sanh ra con mà giống như người đã mất trước đây, chính là người này đầu thai trở lại vậy. 99% người này có lòng từ ái và hiếu thảo.

2- Khi họ sắp mất mà hay tức giận nhánh nào đó, cũng từ 1 đến 3 năm, mà nhánh người này có người sanh ra con, rất giống như người tức giận trước kia. Chắc chắn rằng, sẽ phá nhánh dòng tộc này.

Nghe Đức Phật trả lời câu hỏi của mình, ông Cư sỹ Lễ Thành Trang hết sức vui mừng và hỏi thêm:

– Kính bạch Đức Thế Tôn: Cách đây 1 tháng, con có chứng kiến có 5 trường hợp chết như sau, kính xin Đức Thế Tôn dạy con:

1- Có người quá giàu, sau khi chết họ không có hòm chôn?
2- Có người gần chết họ rất tỉnh táo và họ biết ngày giờ chết của họ nữa.
3- Có người nằm không biết gì đến 10 năm mới chịu chết.
4- Có người gần chết đen như cục than, tại sao vậy?
5- Có người gần chết cứ la hoài, tại sao họ bị như vậy?

Kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con?

Đức Phật dạy:

– Trường hợp 1: Người quá giàu mà khi chết không có hòm chôn là nguyên do như sau:

* Ví dụ: Đời này họ có phước được làm người. Họ đem tổng phước của họ là 10 lượng vàng. Nhưng vì họ không biết làm phước tiếp, để phước của họ tăng thêm. Họ lại sử dụng hết phước 10 lượng vàng. Vì vậy, khi họ chết không còn tiền để mua hòm, vì vậy họ phải nhờ người khác cho.

– Trường hợp 2: Người chết mà còn tỉnh táo có đến 4 trường hợp:

1- Người này tu Thanh tịnh thiền nhận được tánh Phật của chính mình.
2- Người tu theo Tứ quả Thanh văn, họ được an tâm vào Niết bàn Tịch tĩnh.
3- Người làm phước thiện thật nhiều, họ được vãng sanh các cõi Trời.
4- Người hiền từ sống trong dòng tộc.

– Trường hợp 3: Người bệnh nằm 10 năm mà không chết có 2 trường hợp:

1- Đối với người tu, không biết rõ lời của Đức Phật dạy, bịa ra là biết, để lấy tiền người ngu khờ. Vì vậy, bị quả báo làm Thực vật.

2- Người không phải là tu sỹ, nói dối điều gì đó, để lấy tiền của người khác. Người này cũng bị quả báo làm Thực vật.

– Trường hợp 4: Người chết mà đen như cục than, vì họ lấy tiền của Tam Bảo xài riêng cho mình. Đặc biệt, họ lấy tiền của chùa Thiền Thanh tịnh.

– Trường hợp 5: Người gần chết mà la hoài, người này mang nghiệp sát sanh quá nặng!

Ông Cư sỹ Lệ Thành Trang, nghe Đức Phật trả lời hết những câu hỏi của mình, ông hết sức vui mừng, đảnh lễ Đức Phật rồi lui ra.

~ Sách: ĐỨC PHẬT DẠY TU THIỀN TÔNG VÀ CÔNG THỨC GIẢI THOÁT– tác giả Nguyễn Nhân

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *