Chứng minh pháp môn Thiền Tông bằng khoa học

Giáo sư Tiến sỹ Vật lý Phạm Việt Thanh, sanh 1940, tại Qui Nhơn, tỉnh Bình Định, học ở Sài Gòn và làm việc ở đây, hiện cư ngụ tại Sacramento, thủ phủ California, Hoa Kỳ nói:

Chúng tôi là Nhà Vật lý học. Có duyên xem các sách do tác giả viết, do Trưởng ban Quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu giảng giải, xin hỏi tác giả :

Chúng tôi là Nhà Vật lý học, nhiều năm thực nghiệm Vật lý nên biết rất rõ về Vật lý nơi Thế giới này. Tôi thấy Đức Phật Thích ca dạy các pháp môn tu thật là khoa học và thuận lý. Lên Mạng, thấy tác giả giới thiệu sách Thiền học, chúng tôi mua về xem thử. Không ngờ, sách viết rất đúng theo chiều Vật lý. Năm pháp môn tu của Đức Phật dạy trước, chúng tôi có thử nghiệm điều được thành công. Nhưng, có pháp môn thứ 6 là Thiền tông, chúng tôi có thử nghiệm hoài mà không thành công được.

Hôm nay, chúng tôi về nước, ghé mua thêm vài chục bộ sách nữa để biếu bạn bè, tiện xin hỏi tác giả mấy câu, xin tác giá giải thích cho chúng tôi, xin cảm ơn?

Tác giả Nguyễn Nhân hỏi lại:

Giáo sư thử nghiệm bằng cách nào?

Giáo sư Vật lý Phạm Việt Thanh trả lời:

Về Quán và Tưởng của pháp môn Tiểu thừa, chúng tôi thử nghiệm như sau:

Tại phòng thí nghiệm chúng tôi có rất nhiều máy “Gia tốc”. Chúng tôi gắn 14 con

Chip điện tử vào các vùng trên đầu, gồm:

1- Vùng tóc trước trán 2 con.

2- Vùng 2 bên đầu, mỗi bên 2 con.

3- Đinh đầu 2 con.

4- Vùng 2 bên sau ót, mỗi bên 2 con.

5- Sau ót 2 con.

Tổng cộng là 14 con.

Chúng tôi ngồi kiềm cho Tâm không suy nghĩ, khi được yên (tức định), chúng tôi liền “Tưởng tượng” vật để trước mặt di chuyển, tức khắc vật đó di chuyển ngay, muốn nở ra lớn thêm lên cũng được, muốn nhỏ lại cũng được. Nói tóm lại: Các pháp môn Trung thừa, Đại thừa, Niệm Phật hay niệm Chú gì chúng tôi thực hiện rất dễ dàng. Nhưng có pháp môn Thanh tịnh thiền, chúng tôi không biết phải làm sao cho thân tâm mình được “Rơi vào Bể tánh Thanh tịnh”?

Tác giả trả lời câu này như sau:

Kính thưa Giáo sư Tiến sỹ Vật lý Phạm Việt Thanh, năm pháp môn tu nói trên, Đức Phật sử dung Tâm Vật lý của Ngài để dung công tu nên có thành tựu theo chiều Vật lý. Ngày nay, khoa học đã lên cao, nên việc khám phá ra những bí ẩn của Vật lý nơi Thế giới này không còn khó nữa. Vì vậy, Giáo sư sử dụng Chip điện tử và nhờ máy Gia tốc khuếch đại lên là đúng.

Còn pháp môn Thanh tịnh thiền này không có thành tựu trong Vật lý, mà chỉ giúp loài Người ai muốn thoát ra ngoài sinh tử luân hồi của Vật lý. Vì vậy, Giáo sư sử dụng Chip điện tử để mong thành tựu trong Vật lý thì không có kết quả là phải.

Giáo sư Phạm Việt Thanh hỏi tiếp:

Xin tác giả chỉ rõ: Người tu Thanh tịnh thiền phải tu làm sao mới được “Rơi vào Bể tánh Thanh tịnh”?

Tác giả trả lời:

Câu hỏi của Giáo sư sai về thứ lớp của pháp môn Thiền tông này rồi. Sai chỗ nào? Giáo sư hỏi?

Tác giả trả lời:

Người tu Thanh tịnh thiền phải hiểu 4 phần như sau:

1- Đầu tiên, phải cảm nhận được tánh Phật thanh tịnh của chính mình.

2- Tiếp theo, phải nhìn thấy được Màn trong suốt ngăn cách giữa Phật giới và Thế giới loài Người.

3- Kế tiếp nữa là nhìn thấy được bên kia Màn là Phật giới, tức nơi Mười phương chu Phật đang sống.

4- Còn vào được Phật giới thì phải có thật nhiều công đức thì mới vào được.

Giáo sư Phạm Việt Thanh hỏi tiếp:

Xin tác giả đưa ra ví dụ cụ thể nơi trái đất này?

Tác giả trả lời:

Như trái đất này có 3 phần không khí như sau:

1- Lớp không khí gần mặt đất là không khí đậm đặc. 2- Cao hơn mặt đất trên 5 cây số là không khí loãng.

3- Ra ngoài không khí loãng nữa là không khí không bị sức hút của Vật lý của trái đất.

Người tu thiền theo Nhà Phật có 2 chiều tu như sau:

1-Tu sử dụng thân và tâm của con người, dụng công tu, thì có kết quả theo chiều Vật lý, tức được thành tựu theo Nhân quả. Đây là 5 pháp môn tu mà Đức Phật dạy ban đầu. Vì vậy, nó còn nằm trong sức hút Vật lý của trái đất này, nên Giáo sư đã biết và thực hiện được thành công.

2- Pháp môn thứ 6 này, Đức Phật gọi là Như Lai Thanh tịnh thiền, tức Thiền tự nhiên Thanh tịnh mà không phải dụng công tu. Cốt yếu là làm sao nhận ra tánh Phật thanh tịnh của chính mình là đủ.

Vi Giáo sư không biết nguyên lý này, nên sử dụng Chip điện tử để tìm ra tánh Phật thì làm sao tìm ra được.

Giáo sư Phạm Việt Thanh ngồi nghe tác giả nói, ông mới hiểu cấu tạo tánh Phật, Ông nói:

Tác giả giải thích pháp môn tu thiền Thanh tinh quá tuyệt và chính xác.

~ Trích sách ” Đức Phật Dạy Tu Thiền Tông ” – soạn giả Nguyễn Nhân

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *