CHÁNH PHÁP – LÀM SAO ĐỂ GẶP ĐƯỢC?

ĐỨC PHẬT DẠY RÕ 2 PHẦN :

Phần một: Người sống nơi thế giới này: Phải sống theo quy luật của sự cuốn hút Nhân quả Luân hồi Vật lý Âm Dương ,có 3 chiều :

Một: Chiều Dương :Hưởng Phước

Hai: Chiều Âm: Trả quả xấu

Ba: Ở tại chỗ :Ở trong dòng tộc để thay phiên nhau

Dù ở đâu , cũng theo chu kỳ : Thành -Trụ -Hoại -Diệt

Phần hai: Người sống trong Bể tánh thanh tịnh ,gọi là Phật ,tức vị hiểu biết tất cả luân chuyển nơi Thế giới này hay trong 1 Tam giới.  Việc làm của 1 vị Phật như sau :

–  Phân thân hay hoá thân , cũng gọi là ứng thân ,giúp cho Loài người sinh sống bất cứ ở đâu trong Càn khôn Vũ trụ này, nếu người đó thật sự muốn giải thoát.  Vì vậy, người sinh sống nơi thế giới này , mà dụng công tu thiền mong giải thoát , dụng công tu hoài mà không được . Nếu mình thật sự muốn giải thoát , chỉ cần thành tâm nguyện như sau , bất cứ ở đâu cũng được :

” Kính xin Mười phương chư Phật giúp cho con gặp được vị Thiện tri thức biết pháp môn  Thanh tịnh thiền , để vị này hướng dẫn con tu giải thoát”.

Vị nào có lòng chân thành như vậy ,trong vòng từ 3 ngày đến 30 ngày , chắc chắn sẽ có người giúp.

 
~ thientong.com

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *