Category: Giác Ngộ

Tìm hiểu đầy đủ những lời Phật dạy để được giác ngộ.

0

7 Đạo chính trên trái đất

Ở trên Trái Đất này cơ bản chỉ có 7 Đạo chánh, gồm: * MỘT LÀ ĐẠO PHẬT: – Người tu theo đạo Phật, mà thành Phật rồi, thì phải hành nghề rất cao...

0

Nhân quả do đâu mà có

Thầy Thích Chân Quang nói: “ Đức Phật đưa ra luật Nhân quả Nghiệp báo. Lý do có Nhân quả là ở con người”. Xin hỏi Nhân dân: – Ý 1: Thầy này giảng...