Category: Chia Sẻ

Chia sẻ những thông tin về nhân sinh và con đường giác ngộ, giải thoát

0

NGUYỆN VỀ PHẬT GIỚI

Con xin lạy đấng Đại HùngĐức Ngài giải thoát khỏi vòng trần duyênCảnh đời con sống đảo điên!Đau thương lắm nỗi ưu phiền biết bao. Áo trần con lỡ mặc vàoNợ trần con biết...