Các pháp môn khác không giải thoát được?

Bác sỹ Trịnh Hoài Phương, sanh 1939, tại Tây Ninh, cư ngụ tại Tp.Toronto, Canada, thắc mắc hỏi:

Giải theo Trưởng ban, các pháp môn tu khác của đạo Phật, không pháp môn nào giải thoát được sao?

Trưởng ban trả lời:

Phần này Đức Phật dạy rất rõ: Người tu theo đạo Phật phải hiểu các pháp môn, ai muốn tu theo pháp môn nào của đạo Phật cứ tu, môi pháp môn đều có thành tựu riêng của nó chứ chẳng phải không, việc thành tựu của các pháp môn như sau:

Một: Pháp môn Tiểu thừa: Sử dụng Thân, Tâm duyên hợp của Tứ đại để tu Quán và Tưởng. Quán, Tưởng này có 37 pháp, mà trong các kinh Đức Phật dạy là 37 pháp Quán trợ đạo, tức có 37 pháp Quán có thành tựu, như :

Muốn nhìn thấy vị Phật nào, thì Quán và Tưởng vị Phật đó.

Muốn nhìn thấy vị Bồ Tát nào, thì Quán và Tưởng vị Bồ Tát đó.

Đặc biệt, muốn nhìn thấy các loại Cô Hồn, để nhờ các loại Cô Hồn này giúp mình làm việc gì đó, thì ở Thế giới loài Người phải làm 2 việc như sau:

1- Ngày nào cũng ngồi Quán và Tưởng muốn nhìn thấy được các loại Cô Hồn.

2- Muốn có kết quả nhanh, khi ngồi Quán và Tưởng phải có rượu và thịt cúng, thì có kết quả nhanh nhất.

Khi thường thấy và nói chuyện với Cô Hồn rồi, khi hết duyên sống nơi Thế giới này, thì tự nhiên mình gia nhập vào hàng ngũ Cô Hồn này rất dễ, không cần phải cầu xin ai cả.

Người tu 37 pháp Quán và Tưởng này, nếu có thành tựu được pháp Quán nào, thì dính vào pháp Quán đó không giải thoát được.

Hai: Pháp môn Trung thừa: Học hỏi biết tất cả những gì nơi Thế giới này, nên lý luận rất hay. Pháp môn này gọi là “Triết lý siêu suất”. Khi thành tựu, phải giữ lấy, không giải thoát được.

Trong 10 đệ tử lớn của Đức Phật có Ngài Ca Chiên Diên tu thành tựu pháp môn tu này.

Ba: Pháp môn Đại thừa: Nghi, Tìm hay Kiếm, xem trong vật chất hữu dụng như thế nào. Khi hiểu rõ công dụng của vật chất thì phải giữ lấy nên không giải thoát được.

Vì pháp môn này hiểu rất mênh mông nên gọi là Đại thừa.

Xin nói rõ: Ngài Trí Khải Đại sư ở núi Thiên Thai bên Trung Quốc, sử dụng pháp môn này chế ra 2 pháp môn tu, như:

1- Quán hơi thở. Ngài gọi là Lục Diệu pháp môn Quán.

2- Quán Thoại Đầu. Tức đặt chữ Nghi ở đầu câu để Quán, như:

A- Khi cha mẹ ta, chưa sanh ra ta, ta là ai?

B- Cái gì mang thân này đi?

C- Tâm ta là cái gì?

V.v…

Nương vào pháp tu Đại thừa này, các Nhà Khoa học họ biết được 2 phần căn bản mà chúng ta gọi là “Phát minh”,

Một: Về ánh sáng: Họ biết chế ra máy phát điện Vật lý và các loại bóng đèn.

Hai: Về phương tiện, họ chế ra:

1- Máy chiếu phim.

2- Máy nội soi.

3- Máy X quang.

4- Máy chụp cắt lớp…

5- Viễn vọng kính.

6- V.v…

Về phương tiện chuyên chở trên đường bộ, họ chế ra:

* Các loại xe.

Về phương tiện chuyên chở trên và dưới mặt nước, họ chế ra:

* Các loại tàu và tàu ngầm.

Về phương tiện chuyên chở trên không, họ chế ra:

Các loại máy bay và phi thuyền. Về phương tiện nghe nhìn, họ chế ra:
Điện thoại và truyền hình.

Về chiến tranh, họ chế ra:

* Các loại súng và đạn, bom.

Pháp môn Đại thừa nó có công dụng lớn lao như vậy, nhưng không giúp ai giải thoát được.

Bốn: Pháp môn Mật Chú tông: Miệng lúc nào cũng lẩm bẩm câu Thần chú để phát ra hiện tượng lạ.

Khi thành tựu được rồi, phải giữ lấy. Nên không giải thoát được.

Năm: Pháp môn Tịnh Độ tông: Miệng lúc nào cũng kêu tên Đức Phật A Di Đà. Khi thấy được cái ảo bóng của Ngài rồi, phải giữ lấy. Không giải thoát được.

Sáu: Tu lạy, cầu, xin: Đức Phật không dạy pháp môn này. Pháp môn này là của “Đạo Thần quyền”. Người tu theo đạo Phật thấy dễ kiếm tiền nên bắt chước bày ra tu.

Bảy: Pháp môn tụng: Đức Phật cũng không dạy, mà xuất phát từ bên Trung Quốc là của “Đạo Tiên”. Thấy pháp môn này dễ kiếm tiền, nên những người tu theo đạo Phật cũng bắt chước để thu hoạch tốt.

Cụ bà Triệu Thị Truyền, ngồi chăm chú nghe Trưởng ban giảng giải 7 pháp môn tu của Nhà Phật, đến nổi bà khóc hồi nào mà không hay. Bà thốt lên từ tận đáy lòng:

Không ngờ, mấy mươi năm tu theo Đạo Phật mà không tìm hiểu kỹ, nên tôi làm những chuyện không dính dáng gì đến giải thoát cả!

~ Trích sách ” Đức Phật Dạy Tu Thiền Tông ” – soạn giả Nguyễn Nhân

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *