Bát nhã tâm kinh – Giải đáp thiền tông

 Bát nhã tâm kinh là bộ kinh phổ biến và nổi tiếng được nhiều Phật tử đọc và nghiên cứu. Pháp môn Thiền Tông có cách giả thích hoàn toàn khoa học về Bát Nhã Tâm Kinh.
Mời quý vị cùng tham khảo cách lý giải về bộ kinh này qua lời giải đáp của vị trưởng ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *