Bài kệ Nói về sự ngộ thiền của Ma Ha Ca Diếp và Chấm dứt nguồn thiền tông

Đức Phật dạy:

Hoa thiền vừa “mọc” Linh Sơn
Một, hai, năm chục chỉ nhơn một người
Ca Diếp nhìn Thấy hoa tươi
Vừa Thấy, ông biết, mỉm cười với hoa.

Ca Diếp, nhìn Thấy cành hoa
Nhận ra tánh Thấy, nở ra nụ cười
Hoa thiền xinh đẹp tốt tươi
Tánh Thấy đặc biệt, nhận thời thiền hoa.

Hôm nay, lời dạy của ta
Nếu Thấy chồng Thấy, phải sa luân hồi
Khi Thấy, chỉ thấy vậy thôi
Sống với tánh Thấy, luân hồi màng chi.

Hoa thiền vừa thấy tức thì
Nhận ngay tánh Thấy, tìm chi bên ngoài
Dù tìm kiếm, khắp trần ai
Những thứ tìm được, không xài được đâu.

Nhìn thấy cứ thấy không cầu
Chỉ Thấy sen nở, bắt đầu bình yên
Quê hương chân thật không tìm
Không quán, không tưởng là miền quê xưa.

Tu thiền đừng nói sớm trưa
Chỉ biết yên lặng là xưa của mình
Không phải ngồi đó lặng thinh
Mà Thấy cứ thấy, cái nhìn không theo.

Tu thiền đừng nói giàu nghèo
Muốn về quê cũ đừng theo luân hồi
Người tu nhìn thấy vậy thôi
Truyền qua vạn kiếp nhiều đời biết hoa.

Lòng từ của Phật Thích Ca
Ba mươi thế kỷ hết hoa để nhìn
Bước vào thế kỷ hai lăm
Có Thầy nhận được đưa trình thiền hoa.

Nói rằng, Huyền ký Thích Ca
Hai lăm thế kỷ hiện ra “Đất Rồng”
Người ở kiếp trượt rất mong
Khi qua kiếp trượt không nhìn được hoa..

Vì đây, Huyền ký Thích Ca
Hai lăm thế kỷ hiện ra “Đất Rồng”
Thế kỷ ba mươi hết mong
Hoa thiền chấm dứt là xong nơi này.

Các con ghi nhớ lời Thầy
Hoa thiền quý nhất tại đây dứt truyền
Những ai hữu phước đại duyên
Dòng chảy Nguồn thiền chấm dứt tại đây.

Sách: “Huyền Ký Của Đức Phật và các vị ngộ thiền” – tác giả Nguyễn Nhân

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *