Author: Thiền Tông

0

PHẬT và TÁNH

Giáo sư Tiến sĩ Triết học Lâm Ngọc Thái, sanh năm 1943, tại Cần Giuộc, Long An, cư ngụ tại quận 2, Thủ đô Paris, nước Pháp, có hỏi như sau: Tôi đọc sách...