6. Huyền ký của Đức Phật và những vị Ngộ thiền

Bấm vào đây để tải ĐĨA 6

MỤC LỤC
01. Lời nói đầu
02. Dẫn nhập
03. Sự ngộ thiền của ông Ma-Ha-Ca-Diếp
04. Dòng chảy của mạch nguồn Thiền tông
05. Bài kệ 80 về Bể Tánh Thanh tịnh Phật Tánh
06. Bài kệ Đức Phật độ 5 anh em ông Kiều Trần Như
07. Đức Phật độ Cụ Thường Pháp Tín
08. Đức Phật dạy vượt Hải Triều Âm
09. Ngũ Tổ Truyền Thiền tông
10. Bài kệ vua Trần Nhân Tông
11. Thiền sư Thần Tán độ thầy
12. Tiểu sử chùa Tân Diệu
13. Bài kệ anh Nguyễn Văn Nghĩa
14. Bài kệ Thiền sư Thích Phổ Chánh
15. Bài kệ Kỹ sư Đinh Thắng Vạn
16. Bài kệ Thầy Thích Thiện Chơn
17. Bài kệ Ông Trịnh Vĩnh Bình
18. Bài kệ Kỹ sư Mạc Thiên Quân
19. Bài kệ ông Nguyễn Chánh Trung
20. Bài kệ ông Lâm Chí Hùng
21. Bài kệ Kỹ sư Lê Trọng Khanh
22. Bài kệ ông La Ngọc Lâm
23. Bài kệ Thầy giáo Đinh Khánh Vân
24. Bài kệ bà Huỳnh Thị Thu Lan
25. Bài kệ ông Nguyễn Như Nhàn
26. Bài kệ ông Nguyễn Văn Bình
27. Bài kệ ông Chung Minh Dũng
28. Bài kệ cô Trần Thị Nguyệt Minh
29. Bài kệ ông Lê Khuê Bích
30. Bài kệ ông Thái Văn Thôi
31. Bài kệ anh Phan Thành Thức
32. Bài kệ cô Ngô Thị Nguyệt Ánh
33. Bài kệ ông Huỳnh Thanh Hồng
34. Bài kệ ông Cao Anh Kiệt
35. Bài kệ anh Nguyễn Ngọc Thành
36. Bài kệ cô Trần Thị Phi Phụng
37. Bài kệ ông Lê Đại Trung
38. Bài kệ anh Lê Hoàng Sơn
39. Bài kệ anh Phạm Văn Mười
40. Bài kệ ông Mạc Lục Thanh
41. Bài kệ ông Nguyễn Văn Sáu
42. Bài kệ anh Lê Hoàng Thọ
43. Bài kệ ông Đỗ Ngọc Tốt
44. Bài kệ Tiến sĩ Trần Phát Trung
45. Bài kệ Kỹ sư Lâm Chánh Trung
46. Bài kệ Kỹ sư Đinh Huệ Thắng
47. Bài kệ ông Từ Quốc Công
48. Bài kệ ông Bùi Đình Quí
49. Bài kệ Thạc sĩ Đinh Quốc Trang
50. Bài kệ Kỹ sư Trịnh Đình Trung
51. Bài kệ ông Triệu Chí Trung
52. Bài kệ nhà văn Mai Ánh Dương
53. Bài kệ ông Nguyễn Thái Phiên
54. Bài kệ ông Lâm Trọng Kính
55. Bài kệ ông Trương Trọng Truyền
56. Bài kệ Giáo sư Lê Anh Quân
57. Bài kệ Bác sĩ Trịnh Đình Quân
58. Bài kệ Kỹ sư Vũ Minh Tuấn
59. Bài kệ ông Võ Quốc Triệu
60. Bài kệ ông Trần Công Sơn
61. Bài kệ Bác sĩ Đặng Minh Trí
62. Bài kệ Bác sĩ Triệu Thị Yến Vi
63. Kết luận