6 Cái Khôn Ngoan Bình Thường Làm Người

LÀM NGƯỜI PHẢI CÓ 6 CÁI KHÔN NGOAN BÌNH THƯỜNG:

Phải biết rõ ràng về tổng thể con người mình.

Thế giới mình đang sinh sống là gì.

Tinh thần của mình là cái gì.

Những hiện tượng xảy ra xung quanh mình là sao.

Sống làm sao không bị sai lầm.

Sống làm sao được an nhàn.

CÒN KHÔN NGOAN CAO HƠN PHẢI HIỂU:

Nhân sinh vũ trụ là gì.

Sự sống nơi thế giới này là sao.

Sự sống trong một tam giới như thế nào.

Càn khôn vũ trụ có những gì.

Sống làm sao còn bị luân hồi.

Sống làm sao được giải thoát.

CÒN TUYỆT VỜI NHẤT LÀ BIẾT ĐƯỢC:

Công thức của Đức Phật dạy thoát ra ngoài sinh tử luân hồi.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *