4 Cái Thắc Mắc Của Đức Phật Và Màn Đối Đáp Có 1 Không 2

Thái tử Tất Đạt Đa, khi lớn lên Ngài có 4 thắc mắc như sau:

Con người từ đâu đến thế giới này?

Con người đến thế giới này để bị Sinh – Già – Bệnh – Chết!

Khi còn sống nơi thế giới này, tranh giành, hơn thua, chém giết với nhau, sau cùng rồi cũng lìa bỏ tất cả!

Sau khi chết sẽ đi về đâu?

Bốn thắc mắc nói trên, Ngài đem hỏi tất cả những người học thức cao nhất trong triều nhưng không ai giải đáp được, nên Ngài có trình với vua cha là cho Ngài ra ngoài hoàng cung để hỏi cho ra lẽ, nếu ra ngoài hoàng cung hỏi những người thông minh, không ai trả lời được, thì Ngài sẽ tự đi tìm cho ra 4 thắc mắc nói trên.

Vì thái tử có lòng cương quyết như vậy, bắt buộc Đức vua phải cho người đi tìm những vị có danh tiếng vào hoàng cung để cho thái tử hỏi.

Hiện, trong nước Ca Tỳ La Vệ có rất nhiều hội đạo. Hội đạo có nhiều người theo học và tu nhất là của ông Giáo sỹ Uất Đầu Lam Phất, đang có trên 5.000 người. Được mọi người tôn ông là “Pháp vương”, tức vua Pháp.

Ông đã nhiều lần tuyên bố:

Ta tu chứng được Thiền Phi Phi tưởng, giải thích được tất cả thắc mắc của bất cứ ai hỏi.

Cũng vì lời tuyên bố quá mạnh của ông giáo sĩ này, nên Đức vua Tịnh Phạn đang trị vì nước Ca Tỳ La Vệ muốn kiểm chứng lời của ông Giáo sỹ này coi có đúng sự thật không, hay ông tưởng tượng ra để lừa người khờ khạo. Hơn nữa, con của Đức vua là Thái tử Tất Đạt Đa có những thắc mắc mà không ai giải đáp cho Thái tử thỏa mãn cả, nên Đức vua cho mời ông Giáo sỹ Uất Đầu Lam Phất vào hoàng cung để cho Thái tử hỏi.

Nói về tài Đức của vua Tịnh Phạn: Ngài là một vị vua có học vấn cao, có kiến thức hơn người, nên khi Giáo sỹ Uất Đầu Lam Phất đến hoàng cung, Đức vua có nói cho ông Giáo sỹ Uất Đầu Lam Phất biết về luật lệ và lễ nghi trong triều.

Đức vua nói ông Giáo sỹ Uất Đầu Lam Phất rằng:

Trong triều đình: Luật có quy định rõ ràng như sau:

Trong hoàng cung, vua là bậc Quân vương, bất cứ ai đến hoàng triều thì phải ra mắt và làm lễ trước Quân vương.

Còn trong hội đạo có trên 1.000 người theo học thì lãnh đạo hội đạo đó được gọi là “Pháp vương”.

Như vậy, hôm nay Pháp vương đến hoàng cung thì Pháp vương phải làm lễ ra mắt

Trẫm. Trẫm cũng lưu ý Pháp vương rằng:

Trước mặt Quân vương, những câu hỏi nào nếu Pháp vương biết được rõ ràng thì tâu là biết, còn không biết hoặc tưởng tượng ra tâu là biết, sau đó trả lời không được hoặc sai thì bị phạm vào tội “Phạm Thượng Khi Quân”. Vậy, Pháp vương có nghe rõ lời Trẫm nói không?

Pháp vương Uất Đầu Lam Phất tâu rằng:

Tâu với Quốc vương: Thần đã nghe rõ.

Đức vua Tịnh Phạn nói :

Nếu Pháp vương đã nghe rõ, vậy Pháp vương có đồng ý trả lời những câu hỏi mà Thái tử Tất Đạt Đa hỏi không?

Pháp vương Uất Đầu Lam Phất trả lời:

Tâu, Thần chấp nhận những câu hỏi của Thái tử Tất Đạt Đa.

Đức vua Tịnh Phạn nói:

Vậy các khanh hãy mời Pháp vương Uất Đầu Lam Phất sang bên phòng Nghi Lễ để Pháp vương hành lễ với Trẫm đúng theo luật lễ của triều đình.

Những người có nhiệm vụ tổ chức lễ, mời Pháp vương Uất Đầu Lam Phất sang phòng lễ để hành lễ Đức vu Tịnh Phạn theo đúng luật lễ trong triều đình.

Đức vua Tịnh Phạn ngồi trên ghế rồng. Giáo sỹ Uất Đầu Lam Phất quỳ dưới và hành lễ với Đức vua Tịnh Phạn đúng theo lễ nghi trong triều.

Khi hành lễ xong, Giáo sỹ Uất Đầu Lam Phất được mời ra đại sảnh, ngồi trên ghế cao. Đức vua Tịnh Phạn ngồi kế bên.

Dãy bên phải của Đức vua và Giáo sỹ là hàng quan Văn ngồi phía trước. Ngồi phía sau quan Văn là các vị Nữ trong hoàng tộc ngồi.

Dãy bên trái là hàng quan Võ ngồi phía trước. Ngồi phía sau là các vị Nam trong hoàng tộc.

Lễ nghi đã được sắp đặt xong, nên Thái tử Tất Đạt Đa được mời ra đại sảnh để hỏi những gì mà Thái tử thắc mắc.

Trước tiên, Thái tử Tất Đạt Đa chào hỏi thăm sức khỏe vua cha, chào Pháp vương Uất Đầu Lam Phất và các quan đại thần cũng như những vị cao niên trong hoàng tộc.

Thái tử nhìn lên Pháp vương Uất Đầu Lam Phất và nói:

Thưa Pháp vương: Theo luật triều đình này, những gì Ngài trình nói nơi đại sảnh hôm nay, có Đức vua và nhiều vị quan trong triều chứng kiến, cũng như các vị cao niên trong hoàng tộc. Những lời của Ngài phải chân thật, rõ ràng, không được dối trá hay tưởng tượng ra nói. Nếu Pháp vương nhận trả lời những thắc mắc của tôi, thật sự Ngài biết và trả lời được, thì hứa. Còn không trả lời được xin Pháp vương tự động rút lui, tôi trình với phụ vương là Ngài đến chào đức vua và thăm triều đình thôi, bỏ qua những câu vấn đáp hôm nay.

Pháp vương Uất Đầu Lam Phất, tự cho mình là một vị Pháp vương có đại danh, “dưới trướng” có mấy ngàn người đều cúi đầu đảnh lễ. Chẳng lẽ, một thái tử còn nhỏ tuổi, tối ngày chỉ ở trong hoàng cung, chưa từng đi ra ngoài học hỏi, mà có những câu hỏi cao sâu ư, nên Pháp vương Uất Đầu Lam Phất nói với Thái tử Tất Đạt Đa rằng:

Thưa tái tử, tôi là môt Pháp vương đã tu hành chứng được “Thiền Phi Phi tưởng”, có nghĩa là tôi thấy và biết được mấy chục cõi Trời, chẳng lẽ mấy câu hỏi của thái tử tôi không trả lời được sao?

Thái tử nói với Pháp vương Uất Đầu Lam Phất:

Một lần nữa, tôi xin nhắc lại: Nếu Ngài nhận trả lời câu hỏi của tôi, cũng có nghĩa Ngài chấp nhận “lên cầu bước qua sông”. Khi qua sông, tức khắc ván cầu bị rút ngay, có nghĩa là luật hỏi đáp phải nằm trong khuôn phép của triều đình mà tôi đã nói với Ngài.

Pháp vương Uất Đầu Lam Phất nghiêm chỉnh khẳng định chấp nhận những câu hỏi của Thái tử Tất Đạt Đa.

Thái tử Tất Đạt Đa liền hỏi:

Xin hỏi Ngài: Trái đất này do đâu mà có?

Giáo sỹ Uất Đầu Lam Phất trả lời:

Do Thượng đế làm ra.

Thái tử hỏi tiếp:

Thượng đế có công bằng chăng?

Giáo sỹ Uất Đầu Lam Phất trả lời:

Rất công bằng.

Thái tử lại hỏi:

Vậy cái gì mang thân con người đi? Giáo sỹ Uất Đầu Lam Phất trả lời:
Là Linh hồn

Một loạt ba câu đối đáp hết sức thú vị, với sự chứng kiến của Đức vua Tịnh Phạn, các vị quan trong triều và những người trong hoàng tộc. Ai cũng cho đây là những câu đối đáp chưa nghe ai hỏi và đáp như vậy.

Thái tử nương theo ba câu hỏi và đáp trên, thái tử liền nói một loạt như sau:

Nếu Ngài bảo Trái đất do Thượng đế làm ra: * Vậy, ai sanh ra Thượng đế?

* Thượng đế lấy vật tư từ đâu để làm? * Thượng đế đứng chỗ nào để làm?

Thái tử Tất Đạt Đa nói tiếp:

Nếu nói Thượng đế công bằng, tại sao:

Trên thế gian này người quá giàu, người quá nghèo?

Người quá khôn, người quá dại?

Thái tử Tất Đạt Đa nói tiếp:

Nếu nói con người có Linh hồn:

Linh có nghĩa khôn lanh và sáng suốt

Hồn có nghĩa một thực thể tồn tại không bao giờ mất? Nhưng tại sao con người:

Mới sanh ra không biết gì?

Kẻ thì khôn, người thì dại?

Người lanh, kẻ đần?

Người đen, kẻ trắng?

Vân vân và vân vân…

Xin Ngài, vì vua cha, vì tôi và các vị quan trong triều và những người có mặt nơi đây, mỗi thứ xin Ngài giải thích rành mạch và thuận lý. Ngài đừng tưởng tượng ra để nói hay nói bừa mà phải mang tội “Phạm thượng Khi Quân”.

Vừa nghe một loạt những câu hỏi và nói của Thái tử Tất Đạt Đa, Pháp vương Uất Đầu Lam Phất sắc mặt ngài bỗng nhiên tái xanh và run sợ, không thể nào giải thích thuận lý được nên đành cúi đầu lặng thinh, không dám nhìn ai!

Vì sao vậy?

Vì Pháp vương Uất Đầu Lam Phất chỉ là ông thầy dùng cái đầu hiểu biết phàm phu của mình suy nghĩ tưởng tượng ra để nói cho những người ngu khờ nghe, chứ thật ra ông không tu chứng được cái gì cả.

Vì sao ông tưởng tượng như vậy?

Vì ông thấy và biết những người xung quanh là những kẻ ngu khờ, nghe ông nói cái gì cũng tin, không dám đem cái đầu khôn ngoan ra xem xét coi đúng hay không đúng.

Vì biết chỗ chánh yếu này nên ông mới dám tuyên bố mạnh như vậy.

Ông tưởng rằng: Thái tử Tất Đạt Đa cũng như bao người khác. Hơn nữa, Thái tử còn nhỏ tuổi thì làm gì khám phá ra những lời lừa bịp của ông ta, nên ông tuyên bố quá mạnh như vậy.

Ông không ngờ rằng: Thái tử Tất Đạt Đa là một con người có bộ óc siêu xuất, nên những lời ông bịa đặt ra bị thái tử khám phá.

Nếu ông Giáo sỹ biết được sự khôn ngoan của Thái tử Tất Đạt Đa thì ông đã không dám đến hoàng cung để kheo danh mình.

Đức vua Tịnh Phạn thấy ông Giáo sỹ Uất Đầu Lam Phất ngồi yên và run sợ, không trả lời được những câu hỏi của Thái tử Tất Đạt Đa nên Đức vua nói với ông Giáo sỹ rằng:

Trẫm đã nói trước với ông rồi, thái tử cũng đã nói với ông lần thứ hai. Ông khẳng định trả lời được, nay ông run sợ có ích gì. Để không mất sĩ diện của ông, Trẫm tha tội chết “Phạm Thượng Khi Quân” của ông nhưng với một điều kiện như sau:

Đạo nào cũng có mục đích riêng của đạo đó cả như:

Người muốn kiếp sau hưởng phước thì kiếp này phải bố thí để tích phước về sau.

Chứ trên đời này không có ông Thần hay bà Thánh nào ban phước cho mình cả.

Ông bịa ra những chuyện linh thiêng hay chứng được cái này hoặc cái kia để làm gì?

Mục đích ông bịa ra những chuyện linh thiêng để lấy tiền của những người khờ dại.
Khi hết kiếp này, ông phải đầu thai trả lại làm tôi tớ để trả nợ cho những ta.

Còn điều kiện Trẫm tha tội Phạm Thượng Khi Quân của ông, ông phải thành thật ăn năn hối lỗi trước mọi người. Trẫm sẽ đề cử ông quan phụ trách Văn hóa Thiện Trường Khánh, đứng ra chủ tọa buổi lễ này, ông phải ăn năn với những lời xin lỗi như sau:

Kính thưa đại chúng, tôi là Giáo sỹ Uất Đầu Lam Phất. Trước đây, tôi bịa ra là tôi tu chứng được “Thiền Phi phi tưởng”. Mục đích của tôi là dụ những người nghe đâu tin đó đến nghe, để quý vị cúng tiền cho tôi xài mà không phải đi lao động mệt nhọc. Cũng vì lời nói không thật của tôi mà tôi đem nói với Đức vua Tịnh Phạn và Thái tử Tất Đạt Đa. Tôi đã bị thái tử Tất Đạt Đa khám phá lời tuyên bố không thật của tôi. Hôm nay, tại Giảng đường này, có sự chứng kiến của quan Văn hóa Thiện Trường Khánh. Tôi xin chân thành ăn năn và xin lỗi đại chúng, xin quý vị bỏ qua cho tôi.

Ông Giáo sỹ Uất Đầu Lam Phất nghe Đức vua Tịnh Phạn ra điều kiện như vậy để tha tội chết cho ông, ông liền sụp xuống lạy tạ Đức vua 3 lạy và trình nói:

Dạ, thần xin vâng lời và lạy tạ Đức vua.

Ông vừa nói vừa khóc trước sự chứng kiến của các vị quan Văn và quan Võ cũng như người trong hoàng tộc.

Giáo sỹ Uất Đầu Lam Phất được Đức vua Tịnh Phạn tha tội Phạm Thượng Khi Quân, ông liền lạy tạ Đức vua lần thứ hai và cúi đầu chào Thái tử Tất Đạt Đa, các vị quan trong triều và những người có mặt, lầm lủi rời hoàng cung ra về không ai dám nhìn ai!

Hai ngày sau, buổi lễ tạ tội của ông Giáo sỹ Uất Đầu Lam Phất xin lỗi đại chúng, dưới sự chủ tọa của ông quan Văn hóa Thiện Trường Khánh được tiến hành. Sau khi xin lỗi đại chúng xong, ông Giáo sỹ Uất Đầu Lam Phất đi vào rừng sâu, kể từ đó không ai còn thấy ông ở đâu nữa.

Riêng phần thái tử Tất Đạt Đa, Đức vua Tịnh Phạn biết không thể nào giữ chân thái tử được, nên dẹp rầu buồn cho phép Thái tử xuất hoàng cung (ra khỏi hoàng cung) để Thái tử thỏa lòng mong muốn tìm ra 4 thắc mắc của chính Thái tử.

~ Sách ” Đức Phật Dạy Tu Thiền Tông” – tác giả Nguyễn Nhân

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *