19 Dạng Người Tu Theo Đạo Phật Hiện Nay

Tu theo đạo Phật Hiện nay có đến 19 dạng người như sau:

Một: tu giác ngộ và giải thoát có một dạng người:

1- Một nghìn người tu, mới có một người tu theo pháp môn này, Trong 10.000 người, chỉ có một người thành công thôi!

Hai: Ngồi dụng công tu được chứng và đắc, có 5 dạng người:

1- Tu Tịnh Độ, mong đến nước Cực Lạc sinh sống.

2- Tu Mật Chú, mong có thần thông.

3- Tu Tiểu Thừa (Nguyên Thủy), mong hưởng an vui Kỳ Diệu.

4- Tu Trung Thừa, để lý luận cho thật hay.

5- Tu Đại Thừa, để biết công dụng của vật chất.

Ba: Nương cửa Phật có 13 dạng người:

1– Gõ mõ tụng kinh, để cầu xin Phật và Bồ Tát ban phước lành.

2– Tìm niềm vui

3– Muốn làm con Pật hay phụng sự cho Phật.

4– Khẩn, cầu, lạy Phật xin ban: Phúc, Lộc, Thọ và bình an.

5– Nương cửa Phật để có cuộc sống an nhàn

6– Làm thầy cúng kiếng

7– Làm thầy nói chuyện Phước, Họa của người khác

8– Làm thầy xem ngày giờ tốt xấu

9 – Làm thầy cho bùa phép người khác làm ăn

10– Đặc biệt, không biết Kinh nói gì cũng vì danh và tiền đứng ra nói lếu láo để thiên hạ cho tiền.

11– Đặc biệt hơn, không biết giác ngộ giải thoát là gì, cũng vì danh và tiền đứng ra tổ chức dạy để thu tiền người đụng đâu tin đó.

12– Đặc biệt hơn, không biết chức năng của Thiền sư là gì, cũng vì danh mà xưng mình là Thiền sư.

13– Nhiệm vụ Tổ sư thiền là gì mà đời Mạt Thượng Pháp này có người dám xưng mình là Tổ Sư Thiền.

Theo quy luật nhân quả luân hồi của vật lý Âm Dương nơi thế giới này. Bất cứ ai chỉ cần hành động thật nhẹ hay ham muốn thật nhỏ một điều gì là đã tạo nghiệp rồi. Đã có nghiệp thì phải bị nghiệp lôi kéo đến nơi mình ham muốn để hưởng thụ hay trả quả.

Quy luật nhân quả nơi thế giới này, dù làm Chúa cõi Trời hay làm Vua cõi người không ai tài nào thoát ra được. Vì vậy người sống nơi thế giới này sản sinh ra ba loại người.

Một: Người khờ khạo mà có lòng tưởng và tham, nên nghe ai nói gì đúng lòng tưởng và tham của mình, không chịu tìm hiểu kỹ mà lại tin đại rồi tự nguyện làm con hay tôi tớ cho họ. Họ bảo gì cũng phải làm.

Hai: Vì vậy, người có đầu óc khôn ngoan, họ biết cái Tưởng và ham muốn của người khờ này, nên họ bịa ra những chuyện không thật nhưng đúng với cái Tưởng và ham muốn của những người khờ khạo này, lấy tiền của những người này một cách rất dễ dàng.

Ba: Người kỹ lưỡng tìm hiểu rõ ràng quy luật nơi thế giới vật lý này, họ tìm hiểu rất kỹ nên họ biết rõ ràng 6 nơi như sau:

Tu sao giải thoát
Tu sao luân hồi
Dương Phước: Hưởng phước ở đâu
Âm Phước: Hưởng phước ở đâu phải Tường
Công đức là phải rõ đường
Phước Đức, hưởng phước ở đường nào đây.

Vị nào tu theo đạo Phật không biết giải thoát là gì cũng vì danh và tiền mà nói mình biết, mục đích là dụ người khờ khạo đến nghe để lấy tiền của họ thì bị quả báo vào đường Ác Đức.

Người khôn ngoan tu theo đạo Phật phải rõ hai đường:

Một: Tu theo đạo Phật khi hết đời biết mình sẽ đi về đâu và làm gì.

Hai: Không bị ai lừa mình.

(Sách: Những Câu Hỏi Về Thiền Tông tập 1 – tác giả Nguyễn Nhân)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *