16 Thứ Tánh Người

Căn bản 16 thứ của Tánh người như sau:

MộtThọ: “ Bộ phận Thọ” này là nhận: Khổ, vui, buồn, thương, giận, ghét…

HaiTưởng: “Bộ phận Tưởng” này là tưởng tượng ra đủ thứ trên đời, chính cái Tưởng này, con người tưởng tượng ra để lượng gạt người ngu dại! Còn người ngu dại thì bị sai lầm!

BaHành: “Bộ phận Hành” này có 2 phần:1- Hành mà thanh tịnh, là Hành của điện từ Quang, Hành này có 2 phần:a. Dẫn 4 phần trong Phật tánh đi xa hoặc thu gần.
b. Dẫn 1 phần rất nhỏ của Kim Thân của 1 vị Phật, phân thân, hóa thân, hay ứng thân đến trong Tam giới nào đó trong Vũ trụ này. Nơi nào có loài Người sinh sống, mà người đó muốn giải thoát, thì vị Phật trong Bể tánh mới giúp. còn người không muốn giải thoát, vị Phật không giúp.
Vì sao vậy? vì người này thích luân hồi, thì vị Phật trong Phật giới làm sao giúp họ được.
Giống như ở thế giới này, bọn trẻ thích nô đùa, có vị nào bảo nó nghỉ, nó sẽ chửi vị này ngay!
Để chứng minh phần này: Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo đại chúng và ông Xá Lợi Phất đừng dụng công Tưởng, Nghi, Tìm nữa. Đức Phật bị ông Xá Lợi Phất và những người có mặt chửi Đức Phật liền!

BốnThức: “Bộ phận Thức” này là “Biết”. Nhưng Biết thanh tịnh là Phật tánh Biết. Nhưng Biết thanh tịnh là Phật tánh Biết. Còn biết mà chông thêm cái ham muốn nữa, tức dính mắc, là cái biết của tánh Người.

NămTài: Cũng vì có thân Tứ đại nên phải tìm đủ mọi cách kiếm cho nhiều tiền, của, để cung phụng cho thân Tứ đại này, nên sanh ra tham Tài.

SáuSắc: Cũng vì muốn cho thân Tứ đại này thụ hưởng sắc đẹp của thân và vật chất, nên tìm kiếm, sanh ra tham sắc.

BảyDanh: Cũng vì muốn cho thân Tứ đại này và Vọng tánh của mình được hơn hẳn những người xung quanh, nên phải làm sao cho có danh tiếng hơn người. Khi có danh tiếng rồi, nếu bị người khác đả phá hay cướp lấy, không thể nào chịu nổi, do đó phải bám lấy Danh cho được.

TámThực: Cũng vì muốn cho thân Tứ đại này đầy đủ, sợ nó gầy, xấu đi, nên bày đủ thứ để ăn uống cho thân Tứ đại khỏe mạnh bền lâu, nên tìm đủ thứ các món ăn dù tốn kém bao nhiêu cũng được, do đó phải tìm Thực cho thật ngon.

ChínThùy: Sợ thân Tứ đại bị xấu đi, nên tìm cách ngủ nghỉ cho êm ấm, nên phải tìm chỗ cao sang để Thùy.

MườiTham: Cũng chỉ vì mang thân Tứ đại, nên phải Tham để cung phụng cho thân Tứ đại của mình!

Mười mộtSân: Cũng chỉ vì mang thân Tứ đại, ai nói nặng hay đụng đến thân mình là phải Sân!

Mười haiSi: Cũng chỉ vì mang thân Tứ đại, nếu cái nó muốn mà không được, thì nó phải Si!

Mười baMạn: Cũng chỉ vì mang thân Tứ đại, cộng với Vọng thức của con người, nếu ai làm trái ý, nó bộ lộ cái Ngã Mạn ra.

Mười bốnNghi: Để bảo vệ thân Tứ đại và vật chất mình có, nên không tin ai, vì chỗ không tin ai, nên người này Nghi ngờ người kia. Cũng vì chỗ Nghi ngờ này mà thù hằn với nhau!

Mười lămÁc: Cũng vì sợ tổn hại đến thân Tứ đại nên bày ra đủ thứ hại người hại vật nên sanh ra Ác!

Mười sáuKiến: Cũng chỉ vì mang thân Tứ đại và Vọng tánh nên sanh ra cái mình nhận định là đúng, nếu ai bác bỏ, liền bảo thủ cho kiến thức mình là hay hơn hết, nên sanh ra Kiến.

Trên đây là 16 căn bản trong Thế giới này, nên sanh ra tranh giành, hơn thua, chém giết với nhau! Vì vậy, khi loài Người nói riêng, còn vạn vật nói chung, khi bị lực hút của vật chất rồi, bắt buộc phải tuân theo qui luật của nó, không ai có thể nào cưỡng lại được.

Loài Người bị 16 thứ nói trên đã không an rồi; còn bị những người tự xưng mình là Ông này Bà kia nữa, để lượng gạt những người ngu khờ, dại dột! Thật đã bị khổ rồi, lại chồng thêm cái khổ nữa! Cái khổ của người sống nơi Thế giới này, phải chịu quá mức!

Vì thấy loài Người bị mê muội như nói ở trên, nên Thái tử Tất Đạt Đa tìm nhiều phương cách để giúp cho mọi người thoát ra các cái vòng khổ não này.
Đáng lẽ ra, những Vị là môn đồ của Ngài, phải đem lời dạy chân thật của Ngài ra để chỉ dạy cho những người xung quanh biết mà tránh. Trái lại, còn bày đặt thêm, tô điểm thêm, để hù dọa người khác, những người không biết gì, lại bị những người khôn lanh lường gạt, thật là khổ không biết mấy lớp nữa!

Phần nhiều, con người muốn tìm đến các chùa là để mong tìm những vị Thầy dạy đường giải thoát, nhưng không chùa nào dạy. Mà chỉ thấy những ông Thầy nói chuyện trong sanh tử luân hồi thôi. Thật là tội nghiệp cho những người này quá.

~ Sách ” Đức Phật Dạy Tu Thiền Tông” – Tác giả Nguyễn Nhân

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *